זרימת הדם לכבד

מבעד לשער הכבד הפונה כלפי מטה ושמאלה, נכנסים עורקי הכבד המביא דם ורידי ווריד השער המנקז את הדם הורידי ממערכת העיכול. מן השער יוצא צינור הכבד שנוצר דרך התחברות כל צינורות המרה הקטנים שבכבד.
צינור הכבד מתנקז לצינור המרה המשותף, מסתעף ממנו לתריסריון ונכנס לתוכו יחד עם צינור הלבלב. את הדם מהכבד, מנקזים רוידי הכבד הזורמים אל תוך הוריד הנבוב התחתון.

 

המחזור הסיסטמטי – מחזור זה כולל דם מחומצן החוזר מהריאות אל החדר השמאלי של הלב, וזורם אל כל רקמות הגוף.

המחזור הריאתי – לאחר שהגיע הדם אל רקמות הגוף, הוא חוזר אל הצד הימני של הלב, זורם אל הריאות וחוזר אל הצד השמאלי של הלב, תוך לקיחת חמצן ומסירת דו-תחמוצת הפחמן.

המחזור הפורטלי – הדם מהמעיים ומהטחול זורם אל הכבד ודרכו לפני שהוא חוזר אל הצד הימני של הלב. הדם מובל אל הכבד דרך הוריד הפורטלי. לאחר שעבר דרך הכבד, הדם זורם בוריד הכבדי, המוביל אותו אל הוריד הנבוב התחתון, אל הצד הימני של הכבד.
דרך העורק הכבדי, מקבל הכבד דם ישירות מהלב.

המחזור הפורטלי, וורידים של המחזור הסיסטמי, מתקשרים בושט, בקיבה, בפי הטבעת ובמעי הדק. במצב נורמאלי, אין כמעט זרימה מהמחזור הפורטלי אל המחזור הסיסטמי.

חזרה    ▲ למעלה